Tachografų aptranavimas

UAB "Techtransa" tachografų dirbtuvė atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2004 rekalavimus (akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .06.035). Dirbtuvė atlieka :

Analoginių tachografų SIEMENS VDO 1313,1314,1317,1318,1319 patikrą
Analoginių tachografų SIEMENS VDO MTCO 1324 patikrą
Skaitmeninių tachografų SIEMENS VDO DTCO 1381 patikrą
greičio ribotuvo patikrą
montuoja ir instaliuoja tachografus
tachografų remontas
parduoda visų rūšių naujus tachografus

Naudinga informacija: